Ochrana osobních údajů

S vašimi osobními údaji pracují pouze personální pracovníci jednotlivých zaměstnavatelů

Veškeré osobní údaje, které zasíláte formuláři, odesíláte vždy pouze konkrétnímu zaměstnavateli a nikde jinde nejsou ukládány nebo jinak zpracovávány.

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR") je KETNET s.r.o., IČ 26 33 03 26 se sídlem Vilémovská 1602, 347 01 Tachov (dále jen: „správce").

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: KETNET s.r.o., Vilémobská 1602, 34701 Tachov
email: web@ketnet.cz
telefon: +420 605 265 713

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a prostřednictvím odpovědních formulářů u inzerátů s pracovními nabídkami nebo na stránce Zaslat životopis.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Důvodem zpracování osobních informací je jejich přeposlání zaměstnavateli, který vyvěsil inzerát s pracovní nabídkou.

2. Účelem zpracování osobních údajů je nabídka pracovní pozice a domluvení termínu pracovního pohovoru.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce neuchovává osobní údaje. Osobní údaje jsou předány zaměstnavateli, který vyvěsil inzerát s pracovní nabídkou.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemcem osobních údajů je zaměstnavatel, který vyvěsil inzerát s pracovní nabídkou, případně zaměstnavatel, kterého si určíte ve formuláři na stránce Zaslat životopis.

2. Informace o jednotlivých zaměstnavatelích naleznete na stránce Zaměstnavatelé.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte u jednotlivých zaměstnavatelů

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že neukládá žádné osobní údaje

VIII. Závěrečná ustanovení

1. S těmito podmínkami souhlasíte odesláním internetového formuláře. Odesláním formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2018.