TEO

TEO je ojedinělým sdružením nejvýznamnějších zaměstnavatelů Tachovska, kteří se aktivně starají o svůj personální rozvoj již na úrovni základního a středního školství.

V roce 2004 vzniklo při Střední průmyslové škole, Tachov, Světce1 TEO – sdružení pro rozvoj technického odborného vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v regionu Tachov.

V současné době sdružuje 16 významných zaměstnavatelů Tachovska, Stříbrska a Borska:

 • BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, s.r.o.
 • Formy Tachov s.r.o.
 • ROTAREX PRAHA, spol. s r.o.
 • GRAMMER CZ,s.r.o.,záv. Tachov
 • INOTECH ČR, spol. s r.o.
 • Kermi s.r.o.
 • Technické pružiny SCHERDEL s.r.o.
 • KETNET s.r.o.
 • FLEA s.r.o.
 • Panasonic Industrial Devices Czech s.r.o.
 • RSF Elektronik spol. s r.o.
 • NOVASPORT spol. s r.o.
 • KDK Automotive Czech. S.r.o.
 • Polytec Compozites Bohemia s.r.o.
 • PRESSOL Tschechien s.r.o.
 • Grammer CZ Servicecenter s.r.o.

Firmy se školou dlouhodobě spolupracují v poskytování odborné praxe a odborného výcviku pro žáky školy. Pořádají tématické odborné stáže pro žáky i vyučující školy ve svých českých i zahraničních provozech. Odborníci z praxe se podílejí na vytvoření profilu žáka školy a zaměření oborů. Jsou členy zkušebních komisí při závěrečných zkouškách.

Společně vytvořené vzdělávací moduly racionalizace, programování a obsluha CNC strojů a kontrola a řízení kvality profilují vzdělávací program školy.

Další spolupráce probíhá v projektech, ve kterých jsou vytvářeny vzdělávací programy pro další vzdělávání zaměstnanců. Škola tak získala statut Místního centra celoživotního učení.

Aktuálně firmy podporují motivaci pro volbu technického povolání i u žáků základních škol – zatím hlavně v Tachově, ale spolupráce se rozšíří i do ostatních základních škol v místě působení firem.

Žáci SPŠ mohou získat stipendium TEO - od roku 2010 bylo vyplaceno téměř 260 tisíc korun za výborný prospěch v průběhu studia a vyznamenání při ukončování studia. Je podporována výuka jazyků a matematiky a technické vybavení školy. Od roku 2016 probíhá společná výuka programu CATIA 5 a řemeslná akademie.

Významnou pomocí je také využívání zkušeností firem při výstavbě nových vzdělávacích kapacit a jejich vybavení špičkovou technikou a technologiemi. V období 2012-2015 byly společně realizovány inovativní projekty v hodnotě cca 41 milionů korun. Připravuje další rozšíření výukových kapacit.

Stabilní pozice členských firem na regionálním trhu práce výrazně pomáhá při získávání žáků do technicky náročných oborů, které SPŠ vyučuje. Možnost pracovat ve firmě již v průběhu studia výrazně zvyšuje šanci na získání stálého pracovního místa. Firma zase získá přehled o schopnostech potencionálního kvalifikovaného pracovníka.

Zaměstnavatelé oceňují zájem a aktivitu žáků, podporují jejich talent. Zajímá je uplatnění absolventů školy – podporují je i při vysokoškolském studiu.