Technické pružiny SCHERDEL s.r.o.

Technické pružiny pro osobní automobily a montované sestavy pro elektromobily.

Technické pružiny SCHERDEL s.r.o. se od roku 1996 specializuje na výrobu technických pružin, tvářecí technologie, montážní a spojovací techniku, od roku 2011 k tomu přistoupila výroba montovaných a svařovaných sestav pro elektromobily. Převážnou část sortimentu dodává dodavatelům do automobilového průmyslu příp. přímo skoro všem výrobcům (OEM). Náš závod ve Vysočanech je nositelem těchto certifikátů: ISO 9001:2015, ISO/IATF 16949:2016, ISO 14001:2015 + Cor 1:2009, ISO 50001:2012.

SCHERDEL - pokrok vycházející z tradice SCHERDELGroup, je rychle rostoucí, nezávislá rodinná firma z Německa s celkem 31 výrobními závody po celém světě a asi 6000 kmenovými zaměstnanci. Společnost nabízí komplexní portfolio počínaje tvářením kovů, montáží a spojovací technologií přes stavbu strojů a nářadí až po povrchové technologie. Nabídku završují rozsáhlé výzkumné a vývojové služby. Při jednání se zákazníky jakož i ve vztahu k vlastním zaměstnancům staví SCHERDEL na jistotě, spolehlivosti, důvěře a dalším zdokonalování.

Naše produkty a služby

Klíčové produkty: Tlačné pružiny, Tažné pružiny, Zkrutné pružiny, Lisované a Ohýbané díly, Montované a Svařované sestavy pro elektromobily.

Benefity pro naše zaměstnance

Jistota pracovního místa každého zaměstnance je dána na základě jeho výkonů. Uznání individuálního výkonu zaměstnance pomáhá k jeho identifikaci se svou prací a k získání pocitu vlastní hodnoty a osobního zadostiučinění. Chceme podporovat iniciativu, kreativitu a osobní odpovědnost našich zaměstnanců tím, že jednotlivci poskytujeme široký prostor k dosažení jasně definovaných cílů. Zvláštní důraz klademe na využití kvalifikace každého zaměstnance stejně jako na jeho optimální zaškolení a další vzdělávání.